logo basao.com

: Có 327 kết quả được tìm thấy
    
Bán nhà 4x10m MT Đinh Liệt, P. Phú Thạnh, Q.Tân Phú
 • Giá:2,4 tỷ
 • Ngày đăng:06/1/2016
 • Khu VựcQuận Tân Phú - Hồ Chí Minh
Bán nhà 6.8 tỷ, 4x20m, 3 tấm MT Vườn Lài, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú
 • Giá:6,8 tỷ
 • Ngày đăng:06/1/2016
 • Khu VựcQuận Tân Phú - Hồ Chí Minh
Bán nhà 8 tỷ, 4x2m, 3.5 tấm, MT Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú
 • Giá:8 tỷ
 • Ngày đăng:06/1/2016
 • Khu VựcQuận Tân Phú - Hồ Chí Minh
Bán nhà 75 tỷ, 31*60m (NH 40m), 5 tấm MT Tân Quý, P.Tân Quý, Q.Tân Phú
 • Giá:75 tỷ
 • Ngày đăng:06/1/2016
 • Khu VựcQuận Tân Phú - Hồ Chí Minh
Bán nhà 3.5 tỷ, 4.2x15m MT Lê Sao, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú
 • Giá:3,5 tỷ
 • Ngày đăng:22/12/2015
 • Khu VựcQuận Tân Phú - Hồ Chí Minh