logo basao.com

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
    
Khu đô thị Việt Hưng
  • Khu đô thị Việt Hưng
  • Loại hình: Dự án xây nhà chung cư
  • Chủ đầu tư: Tong Cong ty Ðau tu Phat trien Nha và Ðo thi (HUD)
  • Đơn vị thi công:
  • Diện tích xây dựng: 739
  • Tổng mức đầu tư:
  • Ngày khởi công: 1/1/1900 12:00:00 AM
  • Tiến độ dự án:
  • Địa điểm: Trên địa bàn các phường Ðức Giang, Việt Hưng, Thượng Thanh và Giang Biên của quận Long Biên - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
  •  
Giới thiệu dự án:

Website:

Liên hệ: