logo basao.com

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
    
Khu đô thị Việt Hưng
 • Khu đô thị Việt Hưng
 • Loại hình: Dự án xây nhà chung cư
 • Chủ đầu tư: Tong Cong ty Ðau tu Phat trien Nha và Ðo thi (HUD)
 • Đơn vị thi công:
 • Diện tích xây dựng: 739
 • Tổng mức đầu tư:
 • Ngày khởi công: 1/1/1900 12:00:00 AM
 • Tiến độ dự án:
 • Địa điểm: Trên địa bàn các phường Ðức Giang, Việt Hưng, Thượng Thanh và Giang Biên của quận Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội
 • Xem bản đồ
 •  
Giới thiệu dự án:

Website: http://www.hud.com.vn/

Liên hệ:  0977531962