logo basao.com

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
    
Khu đô thị Kiến Hưng
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Hà Nội
 • Quận-huyện:Thị xã Hà Đông
 • 2103 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Khu đô thị Hà Phong
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Hà Nội
 • Quận-huyện:Huyện Mê Linh
 • 2278 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Khu đô thị mới Tùng Phương
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Hà Nội
 • Quận-huyện:Huyện Mê Linh
 • 1971 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Dự án DMC MART
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Hà Nội
 • Quận-huyện:Huyện Thanh Trì
 • 2352 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư