logo basao.com

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
    
KDC Làng Việt Kiều - Phong Phú 13E
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Hồ Chí Minh
 • Quận-huyện:Huyện Bình Chánh
 • 2054 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

KDC 6B - T.30 Bình Chánh
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Hồ Chí Minh
 • Quận-huyện:Huyện Bình Chánh
 • 1848 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

KDC Him Lam Kênh Tẻ
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Hồ Chí Minh
 • Quận-huyện:Quận 7
 • 2053 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, Q9, TPHCM
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Hồ Chí Minh
 • Quận-huyện:Quận 9
 • 1771 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:Công ty CP địa ốc 10
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

KĐT City Horse
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Hồ Chí Minh
 • Quận-huyện:Quận 2
 • 1853 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư