logo basao.com

    
Thông tin Chi tiết Hồ Sơ Pháp Lý thửa đất
Thử nghiệm tra cứu qua hệ thống tin nhắn SMS ( tin nhắn miễn phí dịch vụ tra cứu qua tổng đài 8088):
  • Đối với yêu cầu thông tin sở hữu: Khách hàng chỉ cần gõ

CSH SoCMT

gửi đến 8088

Trong đó: CSH là tên dịch vụ đăng ký, SoCMT là số CMND của khách hàng trong hệ thống thông tin đất đai.

Thông tin trả về sẽ là: Số của các GCN quyền sử dụng đất mà người có số CMND này đã được cấp.

  • Đối với yêu cầu kiểm tra GCN Quyền sử dụng đất : (Trong trường hợp kiểm tra giấy tờ có bị làm giả hay không)  Khách hàng chỉ cần gõ

GCN SoGCN

gửi đến 8088

Trong đó: GCN là tên dịch vụ đăng ký, SoGCN là số GCN đã được cấp cho người sử dụng đất của khách hàng trong hệ thống thông tin đất đai trên basao.com.

Thông tin trả về sẽ là: Số CMND của người sở hữu (hoặc đồng sở hữu) ghi trên GCN quyền sử dụng đất trên GCN này.

Lưu ý: Số liệu thử nghiệm chỉ có cho huyện Thanh Trì.