logo basao.com

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
    
Khu đô thị mới Nam Từ Sơn
 • Diện tích:m2
 • Thành phố:Bắc Ninh
 • Quận-huyện:Huyện Từ Sơn
 • 8330 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Khu đô thị mới Khúc Xuyên
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Bắc Ninh
 • Quận-huyện:Thị xã Bắc Ninh
 • 3278 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Khu đô thị Đền Đô
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Bắc Ninh
 • Quận-huyện:Huyện Từ Sơn
 • 3221 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư