logo basao.com

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
    
Bình Dương New City
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Bình Dương
 • Quận-huyện:Huyện Bến Cát
 • 2928 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC)
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

EcoLakes My Phuoc
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Bình Dương
 • Quận-huyện:Huyện Bến Cát
 • 3133 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Khu Dân Cư Vĩnh Phú 2
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Bình Dương
 • Quận-huyện:Huyện Thuận An
 • 3017 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư