logo basao.com

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
    
Khu nhà ở Sao Mai Bến Đình
 • Diện tích:m2
 • Thành phố:Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Quận-huyện:Thành phố Vũng Tàu
 • 7068 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Blue Sapphire Ocean Resort
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Quận-huyện:Thành phố Vũng Tàu
 • 2543 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Metropolitan Vũng Tàu
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Quận-huyện:Thành phố Vũng Tàu
 • 2422 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư