logo basao.com

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
    
Khu đô thị Đông Hải Dương
 • Diện tích:m2
 • Thành phố:Hải Dương
 • Quận-huyện:Thành phố Hải Dương
 • 7120 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Khu đô thị Tây Hải Dương
 • Diện tích:m2
 • Thành phố:Hải Dương
 • Quận-huyện:Thành phố Hải Dương
 • 2423 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư