logo basao.com

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
    
Sàn giao dịch Bất động sản Basao.com
 • Diện tích:75000m2
 • Thành phố:Hà Nội
 • Quận-huyện:Quận Ba Đình
 • 8242 lượt xem
 • Vốn đầu tư:576459$
 • Đơn vị thi công:Công ty tân long
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Khu đô thị Việt Hưng
 • Diện tích:739m2
 • Thành phố:Hà Nội
 • Quận-huyện:Quận Long Biên
 • 8247 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

DMC Lake View building
 • Diện tích:2000m2
 • Thành phố:Hà Nội
 • Quận-huyện:Quận Ba Đình
 • 8681 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Khu nhà ở đô thị Văn khê
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Hà Nội
 • Quận-huyện:Thị xã Hà Đông
 • 3158 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Khu đô thị Vân Canh
 • Diện tích:m2
 • Thành phố:Hà Nội
 • Quận-huyện:Huyện Hoài Đức
 • 3144 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư