logo basao.com

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
    
Khu dân cư số 2 đường Tây Lê Hồng Phong
 • Diện tích:m2
 • Thành phố:Khánh Hoà
 • Quận-huyện:Thành phố Nha Trang
 • 3080 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Khu đô thị Venesia
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Khánh Hoà
 • Quận-huyện:Thành phố Nha Trang
 • 3066 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:HAQUANG- PVFCLAND
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Dự án Khu đô thị mới Phước Long
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Khánh Hoà
 • Quận-huyện:Thành phố Nha Trang
 • 2918 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

KHU ĐÔ THỊ MỸ GIA
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Khánh Hoà
 • Quận-huyện:Thành phố Nha Trang
 • 3014 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Tòa nhà chung cư cao cấp Bãi Dương
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Khánh Hoà
 • Quận-huyện:Thành phố Nha Trang
 • 2964 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư