logo basao.com

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
    
Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì
 • Diện tích:m2
 • Thành phố:Hà Nội
 • Quận-huyện:Huyện Từ Liêm
 • 2877 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Khu đô thị
 • Diện tích:m2
 • Thành phố:Hà Nội
 • Quận-huyện:Huyện Từ Liêm
 • 2827 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Khu đô thị mới Splendora (Bắc An Khánh)
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Hà Nội
 • Quận-huyện:Huyện Hoài Đức
 • 2860 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:Ban Quản lý dự án ĐTPT nhà & đô thị - VINAHUD
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Khu đô thị Tây Hải Dương
 • Diện tích:m2
 • Thành phố:Hải Dương
 • Quận-huyện:Thành phố Hải Dương
 • 3120 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Khu đô thị mới Hoà Vượng
 • Diện tích:m2
 • Thành phố:Nam Định
 • Quận-huyện:Thành phố Nam Định
 • 3115 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư