logo basao.com

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
    
Resco Tower
 • Diện tích:232m2
 • Thành phố:Hà Nội
 • Quận-huyện:Quận Ba Đình
 • 1958 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Chung Cư Cao Cấp M5 Tower
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Hà Nội
 • Quận-huyện:Quận Ba Đình
 • 1978 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:Công ty Long Giang
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Ngọc Khánh Plaza
 • Diện tích:33m2
 • Thành phố:Hà Nội
 • Quận-huyện:Quận Ba Đình
 • 2187 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:Công ty Cổ phần xây dựng Minh Đức
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Khu đô thị Nam An Khánh - Sông Đà
 • Diện tích:m2
 • Thành phố:Hà Nội
 • Quận-huyện:Huyện Hoài Đức
 • 2095 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Khu đô thị Venesia
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Khánh Hoà
 • Quận-huyện:Thành phố Nha Trang
 • 2291 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:HAQUANG- PVFCLAND
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư