logo basao.com

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
    
Khu đô thị Đông Hải Dương
 • Diện tích:m2
 • Thành phố:Hải Dương
 • Quận-huyện:Thành phố Hải Dương
 • 7079 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Khu đô thị Tây Hải Dương
 • Diện tích:m2
 • Thành phố:Hải Dương
 • Quận-huyện:Thành phố Hải Dương
 • 2397 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Khu đô thị mới Hoà Vượng
 • Diện tích:m2
 • Thành phố:Nam Định
 • Quận-huyện:Thành phố Nam Định
 • 2369 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Khu dân cư số 2 đường Tây Lê Hồng Phong
 • Diện tích:m2
 • Thành phố:Khánh Hoà
 • Quận-huyện:Thành phố Nha Trang
 • 2299 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Khu Đô thị mới An Phú, An Khánh
 • Diện tích:m2
 • Thành phố:Hồ Chí Minh
 • Quận-huyện:Quận 2
 • 2374 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư