logo basao.com

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
    
Khu du lịch tắm khoáng, lâm sơn, lương sơn, Hòa bình
 • Diện tích:m2
 • Thành phố:Hoà Bình
 • Quận-huyện:Huyện Lương Sơn
 • 2276 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:Cty Tân long
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Tòa nhà phức hợp DMC Plaza E5
 • Diện tích:m2
 • Thành phố:Hồ Chí Minh
 • Quận-huyện:Quận 2
 • 2378 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:Cty Tân long
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Tòa nhà phức hợp DMC Plaza D7
 • Diện tích:m2
 • Thành phố:Hồ Chí Minh
 • Quận-huyện:Quận 2
 • 2448 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:Cty Tân long
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Tòa nhà phức hợp DMC Plaza Hạ long
 • Diện tích:0m2
 • Thành phố:Quảng Ninh
 • Quận-huyện:Thành phố Hạ Long
 • 3879 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:Cty Tân long
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư

Khu đô thị Đại kim
 • Diện tích:89m2
 • Thành phố:Hà Nội
 • Quận-huyện:Quận Hoàng Mai
 • 2057 lượt xem
 • Vốn đầu tư:
 • Đơn vị thi công:Hacinco
 • Loại hình:Dự án xây nhà chung cư